Perşembe, Aralık 18, 2014
   
Text Size


Resmi Gazetede bugün

15 Aralık 2014 Tarihli ve 29206 Sayılı Resmî Gazete

Güncel Mevzuat - Resmi Gazetede bugün

( 0 Votes ) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Üsküdar Üniversitesi İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Üsküdar Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama...

 

14 Aralık 2014 Tarihli ve 29205 Sayılı Resmî Gazete

Güncel Mevzuat - Resmi Gazetede bugün

( 0 Votes ) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Ahi Evran Üniversitesi Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Selahaddin Eyyubi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Trakya Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz...

 

13 Aralık 2014 Tarihli ve 29204 Sayılı Resmî Gazete

Güncel Mevzuat - Resmi Gazetede bugün

( 0 Votes ) YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6582    Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

—  Atılım Üniversitesi...

   

12 Aralık 2014 Tarihli ve 29203 Sayılı Resmî Gazete

Güncel Mevzuat - Resmi Gazetede bugün

( 0 Votes ) YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6573    Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6574    Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6575    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair...

 

11 Aralık 2014 Tarihli ve 29202 Sayılı Resmî Gazete

Güncel Mevzuat - Resmi Gazetede bugün

( 0 Votes ) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2014/6992   Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti 24. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Milli Eğitim Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde...

   

Sayfa 1 > 267

Adres:

Bağımsız Denetçi SMMM Yüksel ÖNDER

Giyim Sanayi Sitesi 3. Ada C Blok No:619
İkitelli/Başakşehir/İstanbul/TÜRKİYE

İletişim

+90 532 223 64 08
+90 212 549 39 21

+90 212 549 39 65

yuksel@yukselonder.com.tr

info@yukselonder.com.tr

 

Üye Girişi